top of page

GİZLİLİK BİLDİRİMİ


Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz,

 

Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

www.poligonclub.com) internet sitemizde, ziyaretçi-müşteri bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir.

 

Bilgilerin Korunması

 

Ziyaretçiler/Müşteriler tarafından verilen/taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, bilgi ve işlemin mahiyetine göre kullanılan sisteme ve internet altyapısına uygun teknik ve idari yöntemler ile şirketimiz (bundan sonra “POLİGON CLUB” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmıştır.

 

Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler POLİGON CLUB tarafından görülmez ve kaydedilmez.

 

Sitemize üyelik, (varsa) ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

 

 

Bilgilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Veri İşlemleri

 

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere; Sitemizi ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileriniz ile diğer her türlü kişisel olan-olmayan bilgileriniz,

 

POLİGON CLUB ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere) belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından,

 

aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, bunlarla ilgili ticari-mali-hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü ürün tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, satış işlemleri, bilgilendirmenin-uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi gibi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda, aşağıda ve kişisel veri mevzuatında öngörülen yöntem-usuller ile işlenebilecektir.

 

Böylece kisişel bilgileriniz, POLİGON CLUB ve diğer bahsi geçen kuruluşlar-ilgilerince gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise her türlü ürün tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, bilgilendirmelerin yapılması amacı ile, her türlü otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere "işlenme" veya "işlem(e)" olarak anılacaktır) tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de rica edilebilecektir.

 

Ziyaretçilerin/Müşterilerin POLİGON CLUB’a ait e-ticaret internet sitesine ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine, navigasyon ve internet sitesi tıklanma bilgisine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve genel-özel kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen çerçevede anılan kuruluşlarca yurt içinde ve dışında işlenebilir, aktarılabilir.

 

Sitemizde Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

 

Sitemizde muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

 

Çerezler kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, ve/veya tarafına ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

 

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

 

Sitemizi kullanan Ziyaretçiler (Üye-Müşterilerimiz dahil) yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

 

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceğinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

 

İletişimler

 

Size en yüksek kalitede servisler sunmayı hedefliyoruz. Bu itibarla, Ziyaretçilerimiz/Müşterilerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürüne ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla POLİGON CLUB tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) her türlü bildirimler, bluetooth ve her türlü genel-özel kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Ziyaretçi/Müşterilerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz -- İletişimler ve Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

 

İsim, soyisim, yaşanılan bölge, adres ve teslimat adresi, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri, cep telefonu numarası, cihaz adı, türü ve kodları, tanımlama (çerez, web tarayıcı işaretçileri-bilgileri, IP no-adresi vb) mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanısıra;

 

kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verileriin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda Veri Sorumlusu POLİGON CLUB 'a başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

 

POLİGON CLUB ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyorlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi Ziyaretçiler/Müşterilerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından POLİGON CLUB’a ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi/Müşteri dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir (İlgili kanuni haklar saklıdır).

 

(Bilgisayar ve diğer cihazlarınızdaki çerezler ve bildirimlere ilişkin bilgilendirmeler, bunları düzenlemek için yapabileceğiniz işlemler yukarıda belirtilmiştir).

 

Üçüncü Taraf İnternet Siteleri

 

Sitemiz, üçüncü kişilerin web sitelerine bağlantılar (linkler) içeren ilan ya da reklamlar barındırabilir. POLİGON CLUB üçüncü kişilerin kendi gizlilik politikalarından ve içeriklerinden sorumlu değildir. Şayet sitemiz üzerinden üçüncü tarafa ait internet sitelerini kullanacaksanız, herhangi bir işlem yapmadan önce gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

 

Alışverişler ve Diğer Tüketici İşlemleri

 

Ziyaretçilerin/Müşterilerin yukarıda belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce ilgili satıcı/sağlayıcı ile yapacakları tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır.

 

(Varsa) Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Site İçeriği Üzerinde Haklar

 

Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Apoligon Ateşli SilahlarLimited Şirketi’ne aittir.

Değişiklikler

 

POLİGON CLUB gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza müşterilerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb. lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler POLİGON CLUB internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.


Ziyaretçiler/Müşterilerimiz tüm bu konularda ek bilgi istemlerini, her türlü talep ve şikayetlerini aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak POLİGON CLUB’a bildirebilir. İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde (usulde-zamanda-şekilde) yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.

bottom of page