top of page
Türkiye'nin 10 yollu ilk ve tek özel atış poligonu
Poligon Club atış poligonu kadar yakın savunma eğitimi için de bir merkez
Poligon Club'ta atış eğitiminin teorik bölümü projeksiyonlu toplantı odasında gerçekleştirilir.

REZERVASYON

PLEASE CALL! 

0212- 288 38 38 

FOR QUICK RESERVATION

bottom of page